Teaminterventies

Als je het ziet heb je het door.

Onze team interventies en trainingen kenmerken zich door de systemische ingang die we kiezen. In plaats van in te zoomen op het probleem of kwestie zoals die mogelijk speelt, zoomen we uit om zo samen met het team te kijken in welk geheel dit zich afspeelt.

Dat kan het geheel zijn van de familiesystemen die in dit team bij elkaar komen of het geheel van de organisatie waarbinnen dit team werkt.

De werkvormen zijn altijd driedimensionaal. Leuk om te doen en veelal zo verhelderend dat er een fundament onder het team is ontstaan.

Wanneer?

De mensen in uw team doen wat ze moeten doen. Ze voeren de taken uit die in hun rol omschreven staan. Als er problemen zijn leggen ze die keurig op uw bordje. U hoort weinig ideeën maar krijgt wel klachten. De resultaten van het team kunnen naar uw idee beter en blijven achter bij andere teams, waar bovendien een prettiger werksfeer heerst. Tijd voor een Nathurel Teaminterventie dag. Met een terugkom deel waarin vooruitgang wordt gemeten. Anders doen we het niet. Nathurel organiseert twee Teaminterventie programma’s:

 • “Workshop Nathurel Samenwerken” van één dagdeel
 • “Teaminterventie op Maat” van drie dagdelen

 

Nathurel Teaminterventie op Maat

Wat is een Nathurel Teaminterventie?

Een dag waarbij een team stilstaat bij historie.

Het team kijkt om want dat geeft inzicht in huidige thema’s en toekomst.

De toekomst van de bedoeling wel te verstaan. In alle gevallen gaat het uiteindelijk om de kwaliteit van de dienst ofwel de klant. Een teaminterventie is dus alleen geslaagd als deze ten goede komt aan de eindgebruiker.

Het team staat stil bij de oorsprong van het individu en bij de oorsprong van de organisatie.

 • Vanuit welk motief is de organisatie ontstaan? Vanuit welk motief de afdeling en vanuit welk motief dit team?
 • Welke waarden en patronen zijn meegekomen uit het eigen familiesysteem?
 • Welke waarden en patronen herkennen we bij elkaar?
 • Hoe verhouden deze waardes en patronen zich in het team tot elkaar en tot de waarden en bedoeling van de organisatie?

Deze vragen met bijbehorende werkvormen brengen de onderstroom boven en bespreekbaar en werpen licht op de sterkste opstelling van het team in relatie tot de bedoeling.

Werkvormen:

 • Tante ES voorstellen
 • Visualiseren van leeftijd, ervaring, anciënniteit
 • Teamtekening
 • De bedoeling spelen
 • Als team bewegen in de ruimte van verleden, naar nu, naar de toekomst
 • Aan de hand van de uitkomsten SMART doelen formuleren
 • 6 maanden later evalueren.

Uitkomst

 • Een sterkere binding binnen het team. (Fundament)
 • Duidelijkheid in organisatie en ordening.
 • Verheldering van de bedoeling
 • Geformuleerde doelen met een stappenplan die de bedoeling dichterbij brengen.

Investering 3 dagdelen ad € 500,00 (exclusief 21% BTW) Voorbereiding: € 250,00 (exclusief 21% BTW)
Bel ons voor een afspraak of stuur een bericht … klik hier

 

Workshop Nathurel Samenwerken

“Nathurel Samenwerken” is een denderende workshop. Gebaseerd op het gedachtengoed van Keith Johnstone, de uitvinder van de theater sport. Johnstone bedacht deze theatervorm om acteurs beter met elkaar te laten samenwerken en tot oorspronkelijke oplossingen te laten komen. Een workshop van één dagdeel, vol vaart, spel en verrassende inzichten. Resultaat

 • Het team kent de definitie van de competentie “samenwerken” en de bijbehorende gedragsindicatoren
 • Het team kent als geheel de eigen verhouding tot de competentie “samenwerken”
 • Het team heeft zich bekwaamd in samenwerken buiten de comfortzone
 • Het team heeft een tool (De “Ja maar kaart”) om de samenwerking binnen de eigen context te verbeteren.

 Investering Een dagdeel: € 500,00 (exclusief 21% BTW)
Bel ons voor een afspraak of stuur een bericht … klik hier