Outplacement

Afscheid en nieuw begin

Outplacement coaching

Een outplacement traject is voor mensen die weten dat zij boventallig worden bij de werkgever.

Outplacement trajecten worden ook ingezet voor mensen die na ziekte ongeschikt zijn geworden in de huidige rol en daarom intern of extern moeten mobiliseren. Dit wordt ook wel een ’Tweede spoor traject’ genoemd. Outplacement trajecten worden ook aan werkgevers aangeboden die moeten krimpen en in-huis trainingen en trajecten willen aanbieden met het oog op externe mobilisatie.

Een outplacement traject bestaat bij Nathurel uit drie opeenvolgende stappen:

(lees ook blog  1 of 2 die op het verliezen van je baan is geschreven)

Stap 1

Je weet dat wanneer jij jouw loopbaan succesvol wil vervolgen, je antwoorden moet hebben op de volgende vragen:

  • Wie ben je?
  • Wat drijft je?
  • Hoe doe je dat?
  • Wat is het resultaat voor jouw werkgever?

Om over een goed vertrekpunt voor jouw loopbaan coaching te beschikken nemen we standaard een persoonlijkheidstest af. Hiervoor gebruiken wij de ‘Action Typing’ Persoonlijkheid ‘s test. (*) Een gevalideerd onderzoek dat jouw persoonlijke voorkeuren op het gebied van communicatie, leren, teamrollen, werkstijlen, werkomgeving en (voor onze samenwerking erg belangrijk) de wijze waarop jij het effectiefst gecoacht wordt in kaart brengt.

Een tweede mogelijkheid en optioneel in ons aanbod is een verkort ‘Astrologisch onderzoek’. Op grond van je geboortehoroscoop worden jouw persoonskenmerken talenten en valkuilen in beeld gebracht. Ook dit onderzoek dient als vertrekpunt om aan stap 1 te beginnen.

Na en mede op grond van de resultaten uit het onderzoek inventariseren wij in acht sessies van 1,5 uur  jouw drijfveren, jouw talenten, jouw persoonskenmerken en jouw overtuigingen. Je maakt gebruik van onze werkmap. Wanneer de inzicht-fase is afgelopen weet je duidelijk wat je wil bereiken.

Stap 2

Je maakt keuzes voor het vervolgen van jouw loopbaan. In twee sessies van 1,5 uur neem je de regie in eigen hand en maak je een plan van aanpak, waarin jouw doelen SMART zijn opgesteld. De coaches van Nathurel zijn jouw klankbord en geven je praktische ondersteuning bij het ontwerpen en operationaliseren van jouw plan. Je weet dan waar je staat ten opzichte van jouw doelen.

Stap 3

Je voert je plan uit, bespeelt je netwerk en sociale media, maakt een video van 15 seconden en je schrijft brieven en CV’s op maat. In zeven sessies van 1,5 uur krijg je regelmatig steun en praktische support bij het realiseren van je plan. Je volgt meerdere workshops (je loopbaan in de spiegel) om je verhaal en te verstevigen. Wanneer zich lastige keuzes voordoen vraag je een loopbaanopstelling aan.

Lastig om een CV vorm te geven? http://cv-voorbeeld.nl/

 

Hoe

In een oogopslag onze werkwijze bij een outplacement traject

In een oogopslag onze werkwijze bij een outplacement traject

Eenmaal antwoord gevonden op de belangrijkste vragen bieden wij steun bij het maken van jouw plan van aanpak. Een dergelijk plan omvat een sterke pitch die je op verschillende door jouzelf te kiezen manieren onder de aandacht kunt brengen. In het plan bespeel jij jouw netwerk, maak je gebruik van sociale media, schrijf je onderscheidende brieven en hanteer je verschillende C.V’s

Lastig om een CV vorm te geven? http://cv-voorbeeld.nl/

Meten is weten is doen. Jouw plan kent meetmomenten waarop je het effect van je activiteiten evalueert en indien nodig je plan bijstelt. Je traint jezelf in het onderscheidend zijn en je kunt in de weerbarstige praktijk rekenen op de steun van jouw coach

Resultaat

Het resultaat van “Outplacement Coaching” is dat je een onderscheidende kandidaat bent op de arbeidsmarkt. Je vergroot jouw kans op een nieuwe baan die bovendien goed bij je past.

Opties:

Niet altijd is het nodig om een compleet traject af te nemen. Omdat de trajecten modulair zijn opgebouwd is het mogelijk om voor een losse module te kiezen. (stappen 1, 2 en 3)

‘Outplacement Compleet’

Een compleet traject omvat alle modules inclusief de aanvullingen in de vorm van een presentatietraining en de workshops zoals die omschreven zijn in ‘Je loopbaan in de spiegel’.

Een compleet traject beslaat maximaal 24 maanden. Gemiddeld is de duur van een traject inclusief enkele maanden begeleiding in de nieuwe baan. 15 maanden.

 

Investering “Outplacement Coaching” 

Stap 1: € 2280,00 (inclusief persoonlijkheidstest)

Stap 2: €  390,00

Stap 3: € 1750,00

Werkmap: € 125,00

Aanvullende mogelijkheden:

Astrologisch onderzoek: € 500,00

Presentatietraining:         € 1350,00

Workshops: Je loopbaan in de spiegel € 350,00

Compleet traject:   € 6250,00   

(prijzen exclusief 21% BTW) (voor mensen zonder budget van een werkgever kennen wij particuliere tarieven)

Voor onze persoonlijkheidstest hebben wij de samenwerking gezocht met:

Henk Kort Sportmanagement

(*) Gecertificeerd Jungiaan Type Index onderzoek

Astrologisch onderzoek wordt verricht door Nel van Vliet  Astro-coach en trainer bij Nathurel.

 

 

Bel ons voor een afspraak of stuur een bericht … klik hier