NolocNathurel voert onder andere het beeldmerk van Noloc. Daarmee weet de klant dat er een Loopbaanprofessional aan het werk is. Dat er binnen de gelederen van Nathurel ook sprake is van een Nobco erkend coach-diploma en een certificering Jungiaan Type Index onderzoeker  geeft aan dat wij ons vak verstaan.

Onze onderscheidende factor, tussen de loopbaanprofessional ‘s, is dat wij de kunst verstaan om jou je verhaal te laten vinden en te vertellen. Van daaruit geef je makkelijker je loopbaan vorm,  nieuw werk, voel je je comfortabeler in je rol en wordt je outplacement traject jouw nieuwe kans.

In de aanpak van loopbaanprofessional ‘s zul je veel overeenkomsten vinden. De verschillen zitten hem in nuances en benadering. Op deze pagina’s kun je lezen hoe wij onze loopbaan en outplacement trajecten vorm geven.

De coaches die onder de naam Nathurel de loopbaan van anderen aanraken hebben een passie voor theater met elkaar gemeen. Dat heeft invloed op de methode. Niet voor niets spreken wij over ‘Je verhaal kunnen vertellen’  Lees hier over onze methodiek bij het coachen.

Lees verder om te weten waarom het Noloc merk voor u als klant en voor ons als dienstverlener belangrijk is.

Noloc Grafisch

Herken de Loopbaanprofessional

Een gekwalificeerde loopbaanprofessional herken je aan de titel en het beeldmerk Noloc erkend loopbaanprofessional. In het Benelux Merkenregister is dit een beschermd collectief merk. Het mag alleen gevoerd worden door loopbaanprofessionals die in het Noloc beroepsregister zijn opgenomen. Daarvoor hebben zij aangetoond dat zij aan de kwalificatie eisen voldoen. Hieronder leest u de uitgangspunten en de uitwerking van het beroepsprofiel van Noloc.

Uitgangspunten beroepsprofiel

Loopbaanprofessionals dienen diepgaande kennis en ervaring te hebben op het gebied van mensgerichte vakken. Zij dienen kundig te zijn op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt en ze moeten de noodzakelijke technieken beheersen. Tenslotte moeten ze een coachende competentie hebben, alsmede een professionele attitude.

Kennis en ervaring op gebied van mensgerichte vakken

Een loopbaanprofessional heeft minstens één eigen deskundigheidsgebied op basis van een afgeronde opleiding en bijbehorende ervaring, op HBO of universitair niveau of op basis van gecertificeerde EVC. Daarnaast heeft hij* een globaal beeld van wat er speelt in andere expertisegebieden, en weet waar die expertise te vinden is. Verder is de loopbaanprofessional opgeleid en/of ervaren in een van de mensgerichte vakken op HBO niveau. Tenslotte heeft hij ruime algemene werkervaring alsmede specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional.

Kunde op gebied van loopbaan en arbeidsmarkt

Een loopbaanprofessional kan diagnosticeren vanuit een brede kennis van loopbanen en arbeidsmarkt. Hij kan verschillende perspectieven openen doordat hij de paradigma’s kent van zichzelf en van anderen. Hij kan beroepen/functies ontleden in benodigde kennis, vaardigheden en attitudes op grond van zijn kunde met betrekking tot menselijke ontwikkeling, behoeften en motieven en zijn kennis van beroepen, functies en opleidingen. Hij kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen, doordat hij op de hoogte is van de actuele sociaal economische ontwikkelingen, de trends die van invloed zijn op de werkomgeving en de hoofdlijnen van wet-en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkeloosheids-, en re-integratiemaatregelen.

Beheersing van methoden, technieken en instrumenten

Een loopbaanprofessional beheerst enkele psycho-diagnostische methoden, is op de hoogte van de methoden en technieken die in het loopbaanadviesvak gebruikt worden en is in staat zelf er meerdere van te hanteren. Hij heeft een uitstekende beheersing in gespreksvoering, schriftelijke en digitale communicatie.

Competenties van coach en adviseur

De gedragscompetenties die een loopbaanprofessional nodig heeft om effectief te kunnen coachen zijn: inlevend, communicatief, reflectief, adviserend en ondersteunend. Hij beheerst meerdere coachings-, en trainingstechnieken en is daarbij een goede luisteraar. Hij kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en is in staat nieuwe invalshoeken te bedenken. Hij kan planmatig en zo nodig sturend adviseren.

Professionale attitude

Het instrument van de loopbaanprofessional is hij zelf. Daarom blijft hij zichzelf ontwikkelen door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van training en opleiding en door systematische reflectie. Hij werkt vanuit hohe ethische maatstaven, zoals neergelegd in de Noloc gedragscode. Hij stelt zich open voor professionele vernieuwing en andere benaderingswijzen. Hij is goed verbonden in een uitgebreid netwerk maar oordeelt onafhankelijk. Hij heeft gevoel voor zingevingsvragen.

* = waar ‘hij’ staat kunt u vanzelfsprekend ook ‘zij’ lezen