Mobiliteits Training

Daar waar de ene baan verdwijnt ontstaat vaak een andere.

Bij veel ondernemingen zullen in de toekomst medewerkers boventallig worden. Denk bijvoorbeeld aan backoffice medewerkers, waarvan er minder nodig zijn door slimme IT toepassingen met groot gebruikersgemak voor uw klanten. De bouw zal zich meer gaan richten op verduurzamen dan op nieuwbouw en kan met veel minder mensen toe. Ondertussen ontstaan in de zorg en in de techniek tekorten, gaan de babyboomers met pensioen en kiezen in toenemende mate meer mensen voor een flexibel en onafhankelijk bestaan als ZZP-er.

In toenemende mate zullen er te veel en te weinig medewerkers zijn.

Veel mensen hebben dromen en ambities die zij voor zich houden.

Veel mensen zijn bang voor verandering

Veel mensen in outplacementtrajecten voelden het al jaren aankomen.

 

Mobiliteits training

Een mobiliteitstraining brengt bewustwording op gang bij uw werknemers. Bewustwording van drijfveer, karaktertrekken en talenten. Maar ook van overtuigingen die hen belemmeren om ambities na te jagen of om zich te ontwikkelen tot de werknemer die zij werkelijk willen zijn. Binnen een mobiliteitstraining worden overtuigingen aangewakkerd, die helpen om te bewegen en dromen waar te maken.

Heb je altijd al:

 • dienstbaar willen zijn?
 • gedroomd van zelfstandigheid?
 • gedacht dat je goed kan verkopen?
 • gedacht dat er een trainer in je zat?
 • gedacht dat je meer met mensen wil werken?
 • gedacht dat je jouw handigheid te gelde kon maken?
 • gedacht dat je meer ruimte moest geven aan jouw creativiteit?

En heb je nooit beseft dat:

 • je door jouw hang naar autonomie steeds weer in conflict geraakte?
 • je een bouwer bent? Geen wonder dat jij je nu verveelt
 • dat helpen jouw natuur is?
 • plezier voor jou zo belangrijk is?
 • je gedreven wordt door een hang naar ordening?
 • je niet functioneren kan zonder aandacht?

Een mobiliteitstraining helpt medewerkers bewegen naar een toekomst die beweging vraagt. En dat is wat je als werkgever wil.

Nathurel biedt workshops en mobiliteitstrainingen die helpen bij het tot stand komen van die beweging.

 

Resultaat van de mobiliteits training:

Medewerkers weten wie zij zijn. Kennen de eigen Drijfveer, Karaktertrekken en Talenten.

Op grond van dit inzicht kunnen zij bepalen welke rol zij ambiëren. Waarom dat zo is, hoe zij daar kunnen komen en wat het resultaat daarvan moet zijn.

 

Waarom?

Omdat:

 • De arbeidsmarkt om beweging vraagt
 • Uw onderneming te veel werknemers heeft
 • Bewustwording bij uw mensen op gang te brengen over de eigen mogelijkheden binnen en buiten de organisatie
 • Andere ondernemingen in andere branches werknemers tekorten kennen
 • De overheid van werk naar werk trajecten stimuleert en u daar verantwoordelijkheid voor geeft.

 

In onze workshops, trainingen en coaching werken we met dit model

 

Hoe dat in coaching werkt leest u hier.

Onze workshops en trainingen maken wij op maat. in overleg met u als werkgever.

De brochure van de workshop ‘wordt wie je bent’ download je hier