KL_Loopbaanprofessional_RGB_800Loopbaan coaching

“Loopbaan Coaching” is voor u als u niet (helemaal) gelukkig bent in uw werk en u er meer plezier uit wilt halen. U denkt dat u meer uit uzelf kunt halen en dat u effectiever kunt zijn. U vraagt zich ook af of u wel in de juiste rol of branche werkzaam bent. U loopt wellicht vast in uw werk en zoekt naar een oplossing.

“Loopbaan Coaching” bestaat uit drie opeenvolgende stappen:

Stap 1
U weet dat wanneer u uw loopbaan succesvol wil vervolgen, u antwoorden moet hebben op de volgende vragen:

  • Wat is uw oorsprong en wat betekent dat voor u?
  • Wie bent u?
  • Wat drijft u?
  • Hoe doet u dat?
  • Wat wilt u als resultaat?

Wij helpen u met het beantwoorden van deze vragen. In zes sessies van 1,5 uur inventariseren we uw drijfveren, uw talenten, uw persoonskenmerken en uw overtuigingen. U weet dan duidelijk wat u wilt bereiken. En op verzoek ondersteunen wij u met een Loopbaan- en Talentenonderzoek.

Stap 2
U werkt dit samen met ons uit in een plan van aanpak voorzien van heldere en bereikbare doelen. In twee sessies van 1,5 uur neemt u de regie in eigen hand en maakt u een plan van aanpak, waarin uw doelen SMART zijn opgesteld. De coaches van Nathurel zijn uw klankbord en geven u praktische ondersteuning bij het ontwerpen en operationaliseren van uw plan. U weet dan waar u staat ten opzichte van uw doelen.

Stap 3 
Wij coachen u bij het bereiken van de door u gestelde doelen. In vier sessies van 1,5 uur krijgt u regelmatig steun en praktische support bij het realiseren van uw plan.

Hoe

Bij Nathurel  streven wij in alle gevallen ernaar dat de klant zichzelf accepteert.  Vanuit die acceptatie kunnen we kijken naar de unieke mogelijkheden om huidige of mogelijke andere rollen in te kunnen vullen.

Hier ziet u de grafische weergave van onze werkwijze:

Wanneer u uw oorsprong, beweegredenen, talenten en uw karakter kent, kijken wij samen met u of en hoe u deze in uw huidige rol meer tot zijn recht kunt laten komen. U formuleert doelen en stelt een plan van aanpak op om deze doelen te bereiken. Eventueel betrekt u uw werkgever hierbij. Indien nodig kan uw coach u hierbij ondersteunen.

U kunt tot de ontdekking komen dat uw persoonlijkheid niet tot zijn recht komt in uw huidige rol. In dat geval zal uw plan van aanpak er in gaan voorzien uw rol aan te passen, een andere rol te vinden bij  uw werkgever of extern te mobiliseren.

Resultaat

Het resultaat van “Loopbaan Coaching” is dat u uw rol zodanig heeft aangepast, dat u met meer passie en bevlogenheid uw rol kunt uitvoeren. U bent effectiever en werkt met meer plezier dan voorheen.

Investering “Loopbaan Coaching”

Afhankelijk van de beginsituatie  wordt een Jungiaan Type Index onderzoek afgenomen € 350,00

Stap 1: € 1170,00

Stap 2: €  390,00

Stap 3: € 780,00

(prijzen exclusief 21% BTW) (Zonder budget van een werkgever worden particuliere tarieven toegepast)

Modules kunnen afzonderlijk worden afgenomen.

Bel ons voor een afspraak of stuur een bericht … klik hier

Aanbevelingen

Arthur heeft mij op een bijzondere wijze geholpen te vinden wie ik eigenlijk ben en hoe goed ik nog kan functioneren in diverse functies.
Hij haalde dingen bij mij naar boven waarvan ik mij niet echt bewust was, maar die wel degelijk verbetering behoefden. Hij heeft mij daar enorm in geinspireerd en heb zodoende veel bewondering voor hem gekregen. Daar ben ik hem dankbaar voor.
De trainingen welke ik van hem mocht ontvangen, van leren en van genieten zal ik niet snel meer vergeten.”
Belangrijkste kwaliteiten: Fantastische resultaten, Aangenaam, Deskundige.
Jan Kempen, 28 augustus 2011.
Heeft Arthur Van Vliet aangenomen als Personal trainer in 2010, en heeft Arthur Van Vliet daarna meer dan eens aangenomen.

Arthur was my personal trainer during a professional orientation fase two years ago. His professional approach, knowledge and personal dedication were of great value to me and helped me to make the right choice in the next step of my career. For this reason I think Arthur and his team can be of great value and therefore I am pleased to recommend him. Belangrijkste kwaliteiten: Fantastische resultaten, Deskundige, Hoge integriteit.
Jeroen Groot Roessink, 12 augustus 2011
Heeft Arthur Van Vliet aangenomen als Personal trainer in 2010.

Arthur is opgeleid als acteur, zijn kennis van “make believe through play acting” past hij creatief en effectief toe bij zijn coaching, op basis van authenticiteit. Arthur geeft ondersteuning bij het stellen van echte vragen en het formuleren van echte antwoorden. Wie ben je echt? Wat is je echte verhaal hierover? Hoe breng je dit echt over het voetlicht?
Belangrijkste kwaliteiten: Aangenaam, Waar voor uw geld, Creatief
Peter Bosma, 1 augustus 2011.
Heeft Arthur Van Vliet aangenomen als Loopbaanadviseur in 2011.

I have experienced Arthur as a warm and reliable person. He helped me, analyzing myself and taking the right decission’s. His coaching helped me to gain selfconfidence, developing myself faster in order to achieve my goals. Belangrijkste kwaliteiten: Waar voor uw geld, Hoge integriteit, Creatief.
Bart Reitsma, 6 februari 2012
Heeft Arthur Van Vliet aangenomen als Loopbaanadviseur in 2009.

Arthur van Vliet graaft, voelt aan waar beweging is, maar zorgt ervoor dat hij de wortels niet beschadigd! Maakt ECHT contact en zet zijn oordelen uit! Heeft geen pasklare oplossingen. Arthur richt zich op de mens die je bent en ziet je niet als inkomstenbron of nummer. Zijn manier van coachen is in mijn ogen uniek. Deze man raad ik dan ook iedereen aan!”
Hakima Oulhaj, Intercedente, Uitzendburo Berg Werk BV, 8 februari 2011
Was consultant of zzp’er van Arthur Van Vliet bij Elephant-HRD&M

Arthur is een inspirerende coach. ‘Vorm is inhoud, inhoud is vorm’ is een credo die past bij zijn aanpak. Belangrijkste kwaliteiten: Fantastische resultaten, Hoge integriteit, Creatief.
Annemiek Wever,18 december 2009.
Heeft Arthur Van Vliet aangenomen als Loopbaanadviseur in 2007, en heeft Arthur Van Vliet daarna meer dan eens aangenomen.

Bel ons voor een afspraak of stuur een bericht … klik hier